دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به آمحیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آنحقوقی


دیگر صاحبنظران داخلی در سطح ملی و شهرستان

مطالب، نقطه نظرات، سوالات دیگر صاحبنظران حقوقی بخشهای خصوصی و دولتی اعم از قوچانی و کشوری

مرتبط با شهرستان قوچان

و راه حل های حقوقی آنان در راستای فرایند توسعه پایداردادگستری قوچاندادگاه ها
و نقش آنها در نهادینه نمودن حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص در شهرستان قوچان


بزودی مطالب مربوطه در این بخش منتشر خواهد شد

رئیس دادگستری قوچان و هفته قوه قضائیه
تیرماه 1397
ادامه

بخش مهمی از سخنان ریاست محترم دادگستری شهرستان قوچان
به مناسبت هفته قوه قضاییه قبل از خطبه های نماز جمعه :
(اول تیرماه 1397)

در انتصابات و جابجایی های مقامات قضایی، هیچ فردی خارج از دستگاه قضایی توان و حق دخالت ندارد.
و اگر کسی ادعا کند جابجائی مسئولین قضایی شهرستان با نظر اوست،
" قطعا آن شخص فردی فاسد است "
چون مردم را فریب میدهد.

هیچ گروهی نمیتواند در دستگاه قضا، نفوذ نماید و نقل و انتقالات مسئولین قضایی، مانند سایر دستگاه ها امری طبیعی است
چنانکه رهبر کبیر انقلاب فرمودند :
با رفتن یک خدمتگزار خللی در صفوف ملت ایجاد نخواهد شد.


Site Droit Constitutionnel - FA
برای دسترسی به مقالات حقوقی ابراهیم عماد در سطح داخلی و بین المللی منتشره در سایت «حقوق تاسیسی» بر روی بنرهای زیر کلیک فرمائید

دکنر ابراهیم عماد، مقالات حقوقی در سطح داخلی


دکتر ابراهیم عماد، مقالات حقوقی در سطح بین المللیبازگشت به صفحه اصلی حقوقی سایت «شهر من قوچان»