دکتر ابراهیم عماد، سایت علمی اموزشی و کاربردی نگرشی نو به توسعه پایدار
ابراهیم عماد، شهرمن قوچان

شهر من قوچان
فرایند

توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
مطالب علمی کاربردی همراه با احترام به محیط زیست و مسئولیت پذیری حقوقی در قبال آن


اجتماعیاشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند توسعه اجتماعی پایدار شهرستان قوچان

کانال اینستاگرامی قلندر قوچانیکانال اینستاگرامی قوچان و قوچانی
ابراهیم عماد :

کانال تلگرامی «رادیو قوچان»


قاسم نعمت پناه
«قلندر قوچانی»


خاک قوچون

برنامه ای بی نظیر در باره «قوچان« با صدای گرم قلندر قوچانیفرهیخته فرهنگی، ییوند دهنده، اشخاص حقیقی و حقوقی با لهجه قوچانی، مورد اعتماد و تفقد حوزه‌ی زبان و ادبیات پارسی
در شهرستان قوچان و منطقه شمال خراسان


با بررسی مطالب، فایلهای صوتی و تصویری منتشره از تاریخ ایجاد کانال « دهم آبان هزار و سیصد نود و پنج» و فعالیتهای فرهنگی اجتماعی ایشان در محیط اجتماعی شهرستان و مخصوصا مطرح کردن آنها با لهجه شیرین و غنی قوچانی، و معرفی هنرمندان قوچانی و شمال خراسان، آنرا حرکتی مثبت در ارائه خدمات فرهنگی اجتماعی هنری بهتر به هنردوستان خراسان رضوی، شمالی در جمهوری اسلامی ایران در فرایند توسعه علمی کاربردی فرهنگی اجتماعی پایدار دانسته، با توجه به ارتباط موضوعات مطروحه در این کانال با حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن «نگرش نو به توسعه پایدار» بر آن شده، صفحه اختصاصی در این بخش برای معرفی بیشتر فعالیتهای فرهنگی اجتماعی ایشان در راستای ایجاد قوه مستقل فرهنگی اجتماعی برای رسیدن به توسعه پایدار ایجاد نمایم.


برای ایشان و تمامی همکارانشان توفیق خدمت روزافزون برای رسیدن به توسعه پایدار فرهنگی اجتماعی، از حضرت حق داشته و دارم.قلندر قوچانی : امسال جشن چله چختى مان گذشت بدون اینکه آتشی روشن شود و جشنی گرفته شود.
جشن چله چختي, پایان چله بزرگ است و آمدن بهار را نوید میدهد.


چله چخته بهار گلده / دنه دنه انار گلده

خاطره ای از قلندر قوچانی و بیان رسوم این جشن ویژه مردم قوچان


جشن " چَلَه چِختی" در قوچان

متن نوشتاری فایل صوتی فوقکت و شلوار نو ( خاطره / داستان کوتاه ) نویسنده : قلندر قوچانی، اجرا : مریم حسن زاده


متن نوشتاری فایل صوتی فوق
اینجا قوچان است / امشب یلداست (30/09/1398) / جشن های ویژه زمستان در ایران


مجری : مریم حسن زاده
قوچان از میلاد حضرت مسیح تا به امروز


مجری : مریم ابراهیم زاده
دکتر ابراهیم عماد، کانال تلگرامی رادی قوچان با مدیریت قلند قوچانیابراهیم عماد دبیرستان تربیت قوچان

خاطره ای غرور انگیز،از مردم قوچان و تشکر از مدیر محترم کانال قوچان و قوچانی با صدای قلندر قوچانی

خاطره ای غرور انگیز،از مردم قوچان و تشکر از مدیر محترم کانال قوچان و قوچانی با صدای قلندر قوچانیقلندر قوچانی و : خوش بیقرارم کرده ای » ویدئو
ویدئو


هدیه دریافتی از فرهیخته فرهنگی اجتماعی
قاسم نعمت پناه (قلندر قوچانی)،
« بیقرار »


دکتر ابراهیم عماد : شهر من قوچان و توسعه پایدار آن در فضای مجازی اینستاگرام


مطالب، نقطه نظرات و راه حل های فرهنگی اجتماعی در راستای فرایند توسعه اجتماعی پایدار در این بخش منتشر خواهد شد